Onder het label Zebra I op I Pad tast Greetje Lathouwers, van opleiding architect, grafisch vormgever en textielontwerper, de mogelijkheden af van prints op textiel.  Haar werk is soms manueel (kleuren, ontkleuren, zeefdrukken, werken met ausbrenner, sublimatieprint,…), maar veelal digitaal, en altijd is de insteek eerder grafisch. Er wordt gezocht naar de invloed van kleuren en vormen op elkaar door te werken met min of meer transparante lagen bovenop elkaar, waardoor er nieuwe, dynamische, soms onverwachte motieven ontstaan.

Zebra I op I Pad op facebook / op instagram